Ikiteisminis skolų išieškojimas

Vadovaujantis kliento nurodymais ir dirbant su skolininkais, atliekami šie skolų išieškojimo veiksmai:

 • skambučiai-priminimai užsakovo klientams apie nepadengtas sąskaitas, kurių mokėjimo atidėjimo laikotarpis dar nėra pasibaigęs; vedamas skambučių-priminimų registras;
 • skambučiai užsakovo skolininkui;
 • el. paštu/faksu/registruotu paštu su įteikimu, siunčiami raginimo raštai atsižvelgus į konkretaus skolininko elgesį, mokumo būklę bei skolos dydį;
 • neigiamos informacijos apie skolininką surinkimas (kliento pageidavimu atliekamas skubos tvarka);
 • vizitai pas „probleminius” skolininkus, jei skolų išieškojimas užtrunka ilgiau nei 10 dienų (specialių skolininko vertinimo formų pildymas vizito metu);
 • pateikiama darbo su skolininkais ataskaita ir vedamas skolų išieškojimo veiksmų registras;
 • klientui pateikiama informacija apie skolininko turimą turtą ir rekomenduojama, kokiam turtui taikyti priverstinį įkeitimą, ar ką būtų galima areštuoti taikant laikinąsias apsaugos priemones;
 • kreditorinio reikalavimo perleidimo sutarties sudarymas – jei skolininkas neturi lėšų ar turto padengti skolą, jis gali perleisti savo turimus skolininkus klientui, su kuriais toliau dirbtų mūsų Skolų išieškojimo skyrius;
 • pateikiamos rekomendacijos dėl skolos perdavimo teisminiam išieškojimui ar nurašymui, kai yra išnaudotos visos ikiteisminio išieškojimo priemonės;
 • siekiant efektyviai išnaudoti visas skolos išieškojimo ikiteismines priemones ir suteikiant pakankamai laiko skolininkui atsiskaityti, rekomenduojamas minimalus darbo su skolininku laikotarpis – 1 mėnesis; suderinus su klientu, šis laikas gali būti sutrumpintas arba pratęstas;
 • skolininkų grupavimas pagal skolos dydį, elgesį skolos išieškojimo proceso metu bei mokumą, atsižvelgiant į tai, taikomos atitinkamos skolų išieškojimo priemonės;
 • su skolininku derinami ir pasirašomi skolų atidėjimo prašymai bei individualūs mokėjimo grafikai, atsižvelgus į konkretaus skolininko elgesį, mokumo būklę, ir skolos dydį;
 • operatyvus užsakovo informavimas apie skolininkų mokėjimo terminus ir skolos padengimo sąlygas;
 • atliekamas išsamus skolininko mokumo vertinimas, skolų išieškojimui užtrukus ilgiau nei 15 – 20 dienų;
 • informacijos skelbimas internete apie nemokius ar piktybiškai vengiančius atsiskaityti skolininkus gavus kliento sutikimą ir prieš tai įspėjus skolininką;
 • teikiame pagalbą, konsultuojame ir tarpininkaujame ruošiant ir pasirašant vekselius;
 • teikiame konsultacinę ir praktinę pagalbą skolininkui, esančiam sudėtingoje situacijoje dėl savo skolinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo, ieškome sprendimų bendradarbiaudami su skolininko kreditoriais.

Skolininkų mokumo įvertinimas

Įvertiname potencialių ar jau perduotų skolininkų būklę, tad tai žinodami galite efektyviai planuoti sąskaitų apmokėjimo ir skolų išieškojimo politiką savo įmonėje.

Kontrolinis sąskaitų spaudas

Verslo sėkmę neretai lemia apyvartinių lėšų pakankamumas, be to, verslo santykiuose klientai tampa skolingi vieni kitiems, todėl, kaip prevencinę skolų susidarymo priemonę siūlome naudoti kontrolinį sąskaitų spaudą. Šis spaudas rekomenduojamas kaip patikima ir išbandyta skolų prevencijos priemonė – juo pažymėtos sąskaitos siunčiamos delsiantiems apmokėti ar naujiems klientams.