Detektyvu_agentura

UAB Detektyvų agentūra „Opacum“ pirmoji Lietuvoje pradėjo teikti detektyvinės veiklos paslaugas, todėl galime pasidžiaugti, jog šioje srityje esame sukaupę daugiausiai patirties. Lietuvoje iki šiol nėra priimtas detektyvinės veiklos įstatymas, todėl lyginant su atitinkamomis užsienio agentūromis, teikiamų paslaugų spektras yra siauresnis ir mes teikiame tik tas paslaugas, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.

Detektyvinės paslaugos:

  • Asmenų, dingusių be žinios, paieška;
  • Vagysčių ir sukčiavimo atvejų tyrimai;
  • Dingusio, prarasto arba pavogto turto paieška;
  • Stebime asocialius šeimos narius, neįgaliuosius ar nepilnamečius vaikus (vykdome paauglių kontrolę nustatydami įtartinus ryšius, analizuodami lankytinas vietas) įstatymo ribose;
  • Atliekame samdytų auklių, namų tvarkytojų, ūkvedžių, slaugytojų netiesioginį stebėjimą;
  • Tikriname būsimų sutuoktinių ar gyvenimo partnerių patikimumą ir biografiją (su jų sutikimu);
  • Teismo proceso dalyvių prašymu, renkame informaciją civiliniams ginčams, administracinės teisenos byloms, darbo ginčams;
  • Ieškome pasislėpusių nuo išieškojimo skolininkų;
  • Tiriame su draudimu susijusius įvykius;
  • Atliekame grėsmių, kylančių kliento ar jo šeimos narių atžvilgiu, analizę;
  • Atliekame greitą bekontaktį narkotinių medžiagų pėdsakų suradimo ir identifikacijos testą (be tiesioginio kontakto su tiriamuoju asmeniu);
  • Kliento pageidavimu, tikriname, ar nevykdomas nesankcionuotas foto, video ir kitos formos kliento stebėjimas;
  • Rengiame konfidencialumo reikalaujančius susitikimus;
  • Konsultuojame bei rengiame rekomendacijas klientui su privačia detektyvine veikla susijusiais klausimais;
  • Teikiame kitas detektyvines paslaugas, neprieštaraujančias įstatymams.

Mes bendradarbiaujame su teisėsaugos institucijomis, o taip pat su partneriais Pabaltijo regione ir kitose užsienio šalyse.