Video monitoringo centras

Nuotolinis vaizdo stebėjimas – sparčiai besivystantis apsaugos būdas, skirtas stebėti, užfiksuoti ir identifikuoti procesus bei įvykius saugomo objekto teritorijoje ir pačiame objekte. Vis daugiau užsakovų kreipiasi norėdami patys matyti ir fiksuoti juos dominančius įvykius. Vaizdo kontrolės sistemos įrengiamos tuose objektuose, kur yra būtina video informacija apie įvykius, vykstančius saugomuose objektuose.

Daugėjant vagysčių skaičiui iš įmonių patalpų, daugelis jų savininkų atsigręžia į vaizdo stebėjimo ir fiksavimo sistemas. Nors vaizdo stebėjimo kameros fiziškai nesulaiko nusikaltėlio, tačiau vaizdo stebėjimo sistema yra puiki prevencinė priemonė kovoti su įsilaužėliais. Dažnai žmonės renkasi vaizdo stebėjimo sistemas ir nuotolinio vaizdo stebėjimo paslaugą kaip kompleksinę apsaugos sistemą. Kokybiškos vaizdo stebėjimo sistemos turi akivaizdų pranašumą identifikuojant įsibrovėlį ar tiriant bei įrodant įvykdytą vagystę.

Sparčiai ištobulėjusios kompiuterinės technologijos šiandien jau leidžia efektyviai valdyti bei panaudoti skaitmeninį vaizdo signalą. Vaizdo medžiagos archyvavimą galima atlikti atsisakant įprastinių ir nepatogių juostinių vaizdo kasečių.

Skaitmeniniu būdu įrašyti vaizdai yra neabejotinai kokybiškiausi bei ilgalaikiškiausi:

 • Įrašų ilgalaikiškumas - vaizdas įrašytas į kietuosius diskus yra kur kas ilgalaikiškesnis, nes vaizdo kokybė nepriklauso nuo to, kiek kartų įvykiai buvo įrašyti ar peržiūrėti.
 • Patikimumas - kadangi skaitmeniniame vaizdo magnetofone beveik nėra judančių detalių, jo tarnavimo laikas žymiai pailgėja lyginant su analoginiu vaizdo magnetofonu.
 • Lengva įvykių paieška - įrašas yra skaitmeninis, todėl paprastėja norimo įvykio paieška pagal laiko arba aliarminius suveikimų kriterijus.

Vaizdo stebėjimo sistemos ir nuotolinis vaizdo stebėjimas tampa vis labiau reikalingas įmonėms, kenčiančioms nuo prastos reputacijos darbuotojų ar vagių.

Nuotolinis vaizdo stebėjimas yra puikus sprendimas moderniam ir dinamiškam verslui, nes:

 • tai puiki prevencinė priemonė – įsibrovėliai vengia tiek saugomų, tiek ir stebimų patalpų bei teritorijų;
 • procesus bei įvykius galite stebėti patys, o taip pat yra galimybė kiekvieno padalinio atsakingam darbuotojui stebėti tam tikroje teritorijoje vykstančius procesus. Įmonės vadovai gali stebėti visą teritoriją;
 • visada išsaugoma archyvinė kopija;
 • suveikus apsaugos signalizacijai, galite nesunkiai identifikuoti, ar aliarmas klaidingas;
 • užfiksuoti avarines situacijas patalpose ir operatyviai reaguoti į įvykius;
 • leidžia sutaupyti kaštus, skirtus apsaugos darbuotojams (fizinei apsaugai);
 • esant klientų pageidavimui, galime prijungti mūsų saugomą objektą prie monitoringo centro, kuriame dirba kvalifikuoti specialistai.

Privalomos darbų saugos ir sveikatos dokumentacijos rengimas

Pagal kliento pageidavimą parengiami visi privalomi darbų saugos ir sveikatos dokumentai, atsižvelgiant į įmonės veiklos specifiką, darbuotojų skaičių. Dokumentai rengiami vadovaujantis naujausiais LR įstatymais ir ES normatyvais. Taip pat ruošiamos ir priešgaisrinės saugos instrukcijos atsižvelgiant į įmonės specifiką, priešgaisrinę saugą kontroliuojančių pareigūnų nurodymus bei naujausius LR teisės aktus.

Parengiami šie dokumentai:

 • darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos;
 • pareiginiai nuostatai;
 • darbo tvarkos taisyklės;
 • priešgaisrinės saugos instrukcijos.

LVA technologija (layered voice analysis) – lygmeninė balso analizė

I. Personalo ir kandidatų į darbą, patikimumo ir sąžiningumo įvertinimas

Įmonės grėsmės šaltinis yra ne tik nesąžiningi ir nemokūs verslo partneriai, bet ir darbuotojų vidinės vagystės, apgavystės bei sukčiavimai.

Mūsų įmonės specialistai, naudodamiesi specialiomis psichologinėmis metodikomis ir kompiuterinėmis technologijomis, įvertins Jums dirbančių įmonėje darbuotojų ir naujų kandidatų asmenines bei profesionalias savybes, reikalingas užimti vienas ar kitas pareigas. Šio metodo pagrindą sudaro Lygmeninė balso analizė – LVA, sukurta Izraelyje ir jau plačiai naudojama Europos Sąjungoje, JAV, Kanadoje ir kitose pasaulio šalyse saugumo užtikrinimui. Balso analizės sistemos unikalumas tame, kad viskas, ko reikia analizei, yra žmogaus balsas. Žmogaus kalbos mechanizmas yra sudėtingas smegenų valdomas procesas. Technologija, pasitelkusi sudėtingus matematinius algoritmus, apdoroja, kas buvo pasakyta, ir išskaičiuoja taip vadinamą emocinį smegenų antspaudą – kokie emociniai ir psichologiniai procesai vyko kalbėjimo metu ir pagal tai galima spręsti, kur žmogus buvo atviras, o kur melavo. Tik žinodami visą, patikrintą informaciją, galėsite priimti pamatuotus sprendimus.

Automatiniu tyrimo įrankiu LVA-i tiriami rizikos faktoriai:

Įdarbinimo modulis kandidatuojančiam į darbą:

 • Konfidencialumas ir slaptumas;
 • Lojalumas;
 • Alkoholio vartojimas;
 • Narkotinių medžiagų vartojimas;
 • Vagystė iš darbovietės;
 • Patikimumas ir nuslėptas teistumas;
 • Azartiniai žaidimai;
 • Kyšininkavimas ir „neteisėti atlygiai“;
 • Apgaulė ir sukčiavimas.

Periodinio patikrinimo modulis jau dirbančiam:

 • Įsipareigojimai darbovietei;
 • Komandinis darbas;
 • Konfidencialumas ir slaptumas;
 • Vagystė iš darbovietės;
 • Kyšininkavimas ir „neteisėti atlygiai“;
 • Sąžiningumas ir profesinė etika;
 • Narkotinių medžiagų vartojimas;
 • Alkoholio vartojimas;
 • Azartiniai žaidimai.

Rizikos faktorių įvertinimas, pasitelkus LVA, leidžia išaiškinti ne tik praeityje padarytus nusižengimus ar nusikaltimus, bet ir suplanuotus ketinimus ateityje užsiimti neleistina veika (pagal tiriamus rizikos faktorius).

LVA technologijos naudojimas verslo sektoriuje padeda:

 • Apsaugoti verslą nuo vidinių vagysčių ir apgavysčių;
 • Efektyviai patikrinti verslo partnerių ir darbuotojų patikimumą;
 • Patikrinti Jums pateikiamos informacijos patikimumą;
 • Efektyviai tirti įvykusius incidentus;
 • Derinant sutartis su tiekėjais ir užsakovais;
 • Mažinti darbuotojų sukčiavimus;
 • Norint įvertinti kreditavimo riziką.

II. Pokalbių analizės paslauga

Dalyvavote svarbiame pokalbyje ar vykdėte vidinį tyrimą, tačiau nežinote, ar atsakymais galima pasitikėti? Mūsų specialistai pagal pokalbio įrašą gali analizuoti, ar pašnekovas melavo ir kokius pokalbio aspektus reikia tirti toliau. Analizuoti galima bet kokius svarbius klausimus, bet kokia kalba, vedant laisvos formos įprastą pokalbį arba interviu pagal tuos pačius rizikos faktorius, kaip ir su tyrimo įrankiu LVA-i.

Pokalbio analizės tyrimo įrankis – LVA 6.50: analizuojama ne tai, kas buvo pasakyta, o tai, kaip buvo pasakyta. Galima nustatyti pašnekovo emocinę būseną kalbėjimo metu ir išskirti rizikos faktorius svarbiuose klausimuose bei melagingus atsakymus.

III. Tarp LVA technologijos ir melo detektoriaus (poligrafo) yra ne mažiau nei 30 skirtumų, iš kurių pagrindiniai yra šie:

 • LVA technologijai reikia tik „gyvo“ balso arba iš įrašo;
 • Analizuoti galima net ir telefoninius pokalbius;
 • Tyrimas vyksta „nebauginančioje“ aplinkoje laisvo pokalbio metu;
 • Į klausimus pašnekovas atsako laisvai, pilnais atsakymais ir nesijaučia kaip „tardyme“;
 • Nefiksuojamas kvėpavimo rodiklis, odos gaivalinė reakcija, pulsas ir kraujospūdis – nėra jokio fizinio kontakto su pašnekovu;
 • Yra išskiriami skirtingi streso tipai – galima nustatyti, ar žmogus yra racionalus ar labiau linkęs į emocijas;
 • Tyrimo rezultatai matosi iš karto po pirmo pokalbio;
 • Galima užduoti papildomų klausimų ar perklausti jau užduotus;
 • Tyrimas poligrafu atskleis tik praeities faktus, o LVA technologija tiria ir ateities ketinimus.